Het Ruskonijn & De Polish

Welkom op mijn website

Mijn hobby

Graag vertel ik u over mijn konijnenrassen; de RUS die door mijn in 2017 overleden partner Egbert met succes gefokt werd in de kleurslag zwart en over de POLISH of wel de HAASDWERG die in diverse kleurslagen gefokt wordt. Gestart met wit-roodoog, daarna volgde rustekening zwart en konijngrijs en in de kleur zwart. De Polish is het ras dat door mijn helaas ook overleden fokkersvriend Henk Houpst naar Nederland is gebracht en door zijn inspanningen en medewerking van de dwergenspeciaalclub, de NPKClub in 2003 werd erkend. In de beginjaren had het rasje heel veel belangstelling van fokkers in ons land maar dit is de laatste paar jaar sterk afgenomen en nu is er nog slechts een handvol serieuze polish fokkers over in Nederland.In de loop der jaren zijn er meer kleurslagen bij gekomen en door de standaardcommissie erkend, waaronder de kleurslag bruin, otter, rustekening bruin. Deze 3 kleurslagen zien we bijna niet meer. Fokkersvriend Coos de Weerd heeft de polish in Haaskleur en in Blauw voor erkenning gebracht en fokt beide kleurslagen al jaren en op dit moment zijn er een paar nieuwe polish fokkers die met de zwarte Polish en Polish otterpatroon proberen te gaan fokken. Verder is er veel kontakt met onze Belgische fokkersvriend Leo Vervecken die knappe Belgische Hazen fokt en zeer goed is in het fokken van de polish.

.

Verenigingsleven

Om deel te nemen aan shows ben ik aangesloten bij KleindierLiefhebbersNederland voor o.a. registratie fokkerskaart en ben ik lid van O.K.P.V.Ommen. Voorts ben ik lid van 4 speciaalclubs; de NPCK( de nationale Polen-en Kleurdwergenclub waarbij de Polish is opgenomen) en van NRC&WNC (de Nederlandse Russen- Californian,Witte en Zwarte Nieuw-Zeelanderclub)
Als 3e. speciaalclub sinds 2014 weer opnieuw lid geworden bij de NBHC (de Nederlandse Belgische Hazenclub.) En sinds 2018 ben ik ook lid van de Chinchillaclub Bij de 2 laatstgenoemde speciaalclubs ben ik lid geworden omdat ik inmiddels ook Belgische Hazen en Zilvervossen en het van Beveren konijn fok en het is nuttig om samen met fokkers van hetzelfde ras kontakten te onderhouden en kennis uit te wisselen.Bij de Chinchillaclub waartoe o.a. de Zilvervossen en het van Beveren konijn behoren ben ik ook gevraagd om deel te willen nemen aan het bestuur. Ook onderhouden de fokkers van de polish, nauwe kontakten met enkele Engelse Keurmeesters, speciaal over ons ras De Polish, afkomstig uit Engeland. Ook ben ik lid van the National Polish Rabbit Club en heb in 2007 en 2008 daar de show bezocht en deelgenomen aan een Judging Seminar, speciaal voor fokkers van de Polish.

<img

Ineke, Henk Houpst,Bertus Wormgoor en Egbert samen op weg naar het Judging Seminar.

Er zijn ook heel goede kontakten tussen de Nederlandse keurmeesters/standaardcommissie konijnen en de Engelse keurmeesters. Hoewel de Engelse standaard verschillen kent ten opzichte van de Nederlandse, komen veel punten overeen. Bij de rasbeschrijving heb ik een artikel over de Polish geplaatst, afkomstig van David Callagher, een zeer goede succesvolle Engelse fokker en keurmeester van de Polish. De nederlandse vertaling is geschreven door Henk Houpst. Ik wens een ieder veel leesplezier op onze website en hopen iets van onze passie te kunnen doorgeven.

kngrijs (2K)
© 2006-2011 www.mijn-eigen-website.nl